เวียดนามส่งนิสิต-คณาจารย์ เรียนหลักสูตรครูสติ’มจร’

ผู้แทนมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม พบอธิการบดี มจร ขยายผลความร่วมมือทั้งสองสถาบัน เตรียมมอบทุนนิสิต ป.เอก สาขาพุทธศาสนา ส่งนิสิตและคณาจารย์เข้าเรียนหลักสูตรครูสติ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเดือนมีนาคม 2562นี้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562ที่ผ่านมา รศ.ดร.ไล ค๊อก ฮาน รองผู้อำนวยการสถาบันตรัน ฮัน ตง มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าสักการะพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พร้อมหารือและติดตามแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามที่ได้ลงนามไว้ให้เกิดความเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ได้ลงนามความมือ (MoU) ร่วมกับกับสถาบันตรัน ฮัน ตง มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสองสถาบัน

พระมหาหรรษา เปิดเผยว่า จากผลตากผลกพร้อมหารือนั้นสถาบันตรัน ฮัน ตง มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 1 ทุน การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรร่วมระหว่าง มจร เวียดนาม และภูฏาน สาขาศาสตร์แห่งความสุข และการสัมมนานานาชาติร่วมกันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน ประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตในภาคการศึกษานี้

“ข้อตกลงที่สำคัญประการหนึ่งคือมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามจะส่งนิสิตและคณาจารย์มาเข้าเรียนหลักสูตรครูสติ ที่จะเปิดรุ่นแรก ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติในเดือนมีนาคม 2562 นี้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการฝึกสติตามแนวสติปัฏฐาน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย้างแพร่หลายในเวียดนาม” ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ระบุ

Leave a Reply