ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวและดินผสมพร้อมปลูกรสพระธรรม อบต.นาวุ้งเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นางสาวชญาภา ถมทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.นาวุ้ง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chayapa Thomtong เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่าวและดินผสมพร้อมปลูก โครงการ ของ U2T ภายใต้การสนับสนุนของวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยเฉพาะพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

Leave a Reply