“ชวน”นำทำบุญรัฐสภาเกียกกายเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30น. ที่ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในวันฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475

พร้อมกันนี้ ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พล.อ.สิงห์ศึกสิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธาน วุฒิสภา คนที่สองและสมาชิกวุฒิสภา วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามวุฒิสภา

และนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หลังจากนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมทอดผ้าไตร

Leave a Reply