ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มช.เปิดรับสมัคนนศ.ปรัชญาป.โท รอบ 2 !!!

3,037 Views

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2562 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป. โท ปรัชญา รอบ 2 !!!

Internet: 10 เม.ย.- 16 มิ.ย. 62
สมัครด้วยตนเอง : 21-28 มิ.ย. 62

สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ :

– มีการสอบ 2 แบบ คือ แบบ ก1 และ แบบ ก2 กรุณาอ่านรายละเอียดให้รอบคอบ และเลือกสอบให้ตรงคุณสมบัติของท่าน

– สามารถสแกน QR CODE เพื่อสมัครและดูรายละเอียดของบัณฑิตวิทยาลัย หรือเข้าไปสมัครได้ที่

https://www.cmu.ac.th/…/E13BF8C0-7C77-46BA-BEA1-56392A967AEF

Leave a Reply