จบด้วยดี! ที่ดินโบสถ์กับวัดอยู่คนละจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กมธ.ศาสนาฯสภาฯ เข้าถวายใบอนุญาตฯแล้ว

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่วัดเขาไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุกรรมาธิการ นายประกรณ์เกียรติ ญาณหาร เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นางภิรมย์ เจริญรุ่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการฯ ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการ นายบงกช เพ็งพานิช ที่ปรึกษาอนุกรรมธิการฯ ได้เข้าร่วมถวายใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ แด่พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร และพระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมถวายด้วย

พระราชวิจิตรปฏิภาณ กล่าวว่า เป็นที่น่าปีติยินดีที่วัดเขาไชยราช หลังจากมีความพยายามที่จะขอเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การขอวิสุงคามสีมา ถึงสามเจ้าคณะจังหวัดคือ พระราชญาณกวี พระธรรมโกศาจารย์ และอาตมา โดยก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามเข้าไปติดต่อทั้งกรมป่าไม้ สำนักงานพระพุทธศาสนา ที่ดินจังหวัดแต่เรื่องก็เงียบ ทางด้านพระครูสุนทรธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดเขาไชยราชก็เข้ามาพบอาตมาเพื่อหารือ ได้หาวิธีต่างๆ นานา ซึ่งล่าสุดจึงเป็นเรื่องน่าดีใจที่ประสบความสำเร็จในการได้รับอนุญาตแล้ว

พระราชรัตนวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่วัดเขาไชยราช ตัวโบสถ์อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนตัวอาคารปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวัดชุมพร เป็นวัดที่อยู่คร่อมระหว่าง 2 จังหวัด การออกเอกสารสิทธิ์เนื่องจากเป็นพื้นที่ในการรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จึงไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้ ภายหลังได้รับการประสานงานจากกรรมาธิการศาสนาฯ และ สส.ประมวล จึงสามารถได้ใบอนุญาตดังกล่าว

นายเพชรวรรต กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นหน้าที่ที่ทางกรรมาธิการศาสนาฯจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากพิจารณาแล้วเนื่องด้วยวัดและชาติไทยที่เป็นเมืองพุทธ มีความเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน ในหลายๆ วัดเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีการบัญญัติกฎหมาย ด้วยกรรมาธิการเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จึงได้นำประเด็นความเดือดร้อนของวัดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มาหารือในแง่ข้อกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ล่าสุดได้มีการเปิดให้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และขยายเวลาในรอบ 2 ที่สิ้นสุดในวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา ทางกรรมาธิการจึงใช้ช่องทางตามกฎหมายเพื่อประสานขออนุญาตให้ถูกต้องจึงได้รับการอนุญาตในที่สุด ซึ่งการจากลงพื้นที่ถึงในขณะนี้ ก็ยังมีวัดที่อยู่ในพื้นที่ป่าที่ตกหล่นยังไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งตนและทางกรรมาธิการจะทำการขอขยายเวลาอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

Leave a Reply