ด่วน!! รพ.สงฆ์ต้องการที่พักกักตัวพระภิกษุ-สามเณรเฝ้าดูอาการโควิด-19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เพจโรงพยาบาลสงฆ์ ประกาศแจ้งว่า มีความต้องการพื้นที่ให้พระภิกษสามเณรติดเชื้อที่ไม่มีอาการเข้าพักเพื่อสังเกตดูอาการอย่างน้อย 10 วัน ก่อนกลับวัด หากวัดใดหรือสถานที่ใดมีความประสงค์ กรุณาติดต่อ พันเอกนายแพทย์มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผอ. รพ. สงฆ์ โทร 08-1806-9626

Leave a Reply