พระพรหมบัณฑิตเตือนสื่อสารธรรมไม่ใช่ตลกคาเฟ่ ย้ำพระไทยควรนำเอไอมาเป็นตัวช่วย สร้างหลวงพ่อโรบอทแจกอย่างจีน

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยาย เรื่อง “การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิตอล” ถ่ายทอดโดยสถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV โดยประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอตั้งแต่นาทีที่ 46 เป็นต้นไป

Leave a Reply