คลอดแล้ว! “งบ”ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม หลังรอคอยกว่า 40 ปี

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการร้องเรียนของคณะครูของโรงเรียนพระปริยัติเรื่องงบประมาณต่างๆ โดยเฉพาะเงินเดือนครูอาจารย์ ที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มี พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม มาแล้วแต่ก็ยังไม่มีการจัดสรร งบประมาณแต่อย่างใด ซึ่งในกระบวนการได้มีการร่างกฎหมายลูก และคณะทำงานต่างๆ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธาน

อย่างไรก็ตามหลังจากที่รับการร้องเรียนจากคณะครูอาจารย์ ทางคณะกรรมาธิการได้ประชุมกับ กรมบัญชีกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีเรื่องติดขัดในข้อกฎหมาย ซึ่งภายหลังได้ข้อยุติและให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยล่าสุดได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว

ด้าน นายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพิจารณาด้านพระพุทธศาสนาฯ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตนขอชื่นชมคณะกรรมาธิการฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนายเพชรวรรต ที่ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและทำงานอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ล่าสุดหลังจากการเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็ถือว่ามีผลทางกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ แต่ด้วยงบประมาณ 2565 ใกล้จะหมดงบประมาณแล้ว อีกทั้งงบประมาณ 2566 ก็มิได้จัดสรรไว้ ตนเห็นว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาต้องเร่งของบกลาง ซึ่งต้องประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาของบกลาง ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหลังจากที่ คณะครู ทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ซึ่งจากการร้องเรียนไม่ได้งบประมาณมากว่า 40 ปีแล้ว

สำหรับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม สภานิติบัญญัติเห็นชอบและประกาศราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562  ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ 4 กลุ่ม คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม,สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง,สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์..

 

Leave a Reply