มส.แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม คโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ซึ่งสาระสำคัญมีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. เสนอแต่งตั้งพระครูอาคมประชานาถ วัดประชาบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม (ธรรมยุต)

๒. เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด จำนวน ๓ รูป ดังนี้
– พระครูขันตยาภิวัฒน์ วัดดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
– พระครูขันตยาภรณ์ วัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
– ครูอุดมธรรมาทร วัดปิยาราม ตำบลยามูอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

๓. เสนอแต่งตั้ง พระราชวิสุทธิประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

๔. เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล จำนวน ๔ รูป ดังนี้
– พระครูสุธรรมวโรทัย เจ้าอาวาสวัดคุ้งยางตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
– พระครูโสภณธรรมาภิรัต เจ้าอาวาสวัดม่อนนางเหลียว ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชัยจุมพล
– พระครูอดุลวรธรรม เจ้าอาวาสวัดปากฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขุนฝาง
– พระครูพิทักษ์ธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบ้านแจ่ม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้ เขต ๑

๕. ขออนุมัติแต่งตั้ง พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปญฺาสิริ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply