“เทวัญ”ตรวจเมรุวัดระฆัง มาตรการลดฝุ่นPM 2.5

“เทวัญ”ตรวจเมรุวัดระฆัง มาตรการลดฝุ่นPM 2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบเตาเผาสำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ หรือ เมรุ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นผลมาจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอากาศจากละอองฝุ่น PM 2.5 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบการปล่อยฝุ่นควันจากฌาปนสถานต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน โดยเริ่มจากวัดที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าชม และใกล้แหล่งชุมชน คือ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

จากการตรวจสอบทั้งสองวัดพบว่าได้ใช้เมรุเผาศพแบบไร้มลภาวะ และมีระบบการจัดการที่ดี ควันที่ออกมาเป็นส่วนน้อยและไม่เป็นอันตรายต่อพื้นที่ชุมชน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นประจำ โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงกำชับทางวัดให้ควบคุมอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือประชาชนให้เลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมลพิษสำหรับการฌาปนกิจ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ได้แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมทางวัดให้ช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย โดยจะประสานไปทางกรมอนามัยเพื่อขอรับหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมและแจกจ่ายไปยังวัดต่างๆ ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวมาก

Leave a Reply