กรมศาสนาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานธรรมนูญพระสงฆ์เเบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระเเข็งเเรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ทั้งนี้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้ารับประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply