“บานปลาย” ทนายดังเตรียมฟ้อง “กลุ่มพระ” ร้องเรียนเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ สั่งรื้อถอนศาลาและกุฏิ!!

ทนายอนันต์ชัย ชี้เตรียมเอาผิดกลุ่มพระร้องเรียนเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ้างทำการรื้อถอนศาลาและกุฏิ 11 โดยขัดต่อมติ แฉเบื้องหลังขัดผลประโยชน์กับฝ่ายทางวัด แอบตั้งมูลนิธิอาศัยชื่อวัด

วันนี้ 13 ก.พ. 66  ที่อาคารสุคติสถาน วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอนันต์ชัย ไชยเดช ในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า เมื่อปี 2562 ทางวัดได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ตามมติของมหาเถรสมาคมซึ่งทางวัดได้ประกาศตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ทั้งภายในและภายนอกได้ทราบก่อนแล้ว จึงเริ่มการพัฒนาเขตกัมมัฏฐานดังกล่าว

ทนายอนันต์ชัย กล่าวว่า ทางวัดมีการแจ้งประกาศรื้อถอนศาลาและกุฏิ 11 หลังได้ให้พระภิกษุสงฆ์ที่อาศัยในกุฏิที่มีการรื้อถอนย้ายไปอยู่กุฏิที่ว่างส่วนอัฐิที่อยู่ตามกุฏิดังกล่าว ได้ประกาศให้ญาติมาเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่วัดเตรียมไว้ให้แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนเรื่องต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระราชทานนั้นได้ทำพิธีอัญเชิญย้ายไปดูแลอย่างดี ส่วนกลุ่มพระสงฆ์ที่ร้องเรียนคัดค้านนั้นจากการตรวจสอบ พบว่ามีการขัดผลประโยชน์กับทางวัด และมีการตั้งมูลนิธิโดยอาศัยวัดแต่ตัวมูลนิธินั้นตั้งอยู่ภายนอกวัด

ทนายอนันต์ชัย เผยว่าทางคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้มีมติออกมาว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่และอำนาจบริหารจัดการบำรุงรักษาวัด และหลังจากนี้ทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรม จะเสนอให้พระบางรูปหยุดปฏิบัติหน้าที่ และอาจมีการดำเนินคดีหลังจากนี้ ตามหลักกฎหมาย

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Leave a Reply