พช.ร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีปลูกสมุนไพรต้านภัยcovid-19” เฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “เอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพร ต้านภัยcovid-19” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

 ในกิจกรรมนี้ มีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอำเภอเกษตรวิสัย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลดงครั่งน้อย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Leave a Reply