ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดปั่นปันสุข นำเดินชม “โคกหนองนาบุญ โพลวพลือโมเดล” วัดบ้านขะยูงภูสิงห์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นปันสุข โตว ตาม โพลว พลือ (ไปตามทางสว่าง) “คนเมืองศรีฮักแพงแบ่งปัน” วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ส่วนราชการในอำเภอภูสิงห์ มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) วัดบ้านขะยูง พร้อมภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในอำเภอภูสิงห์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้นำเดินโตวตามโพลวพลือรอบในสวนโพลวพลือ 11 ไร่ 2 งาน

กิจกรรมเดินโตวตามโพลวพลือดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระสังคม ธนปญฺโญ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง ที่ปรึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ร่วมเดินโตวตามโพลวพลือ ไปตามทางสว่าง กับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษด้วย

กิจกรรมเริ่มต้นนายบรรจง จันทสุข รองประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) นำคานไม้หาบ (ปริศนาธรรมเนียงไมตรี) ตระกร้าดอกไม้เครื่องสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. ได้นำผู้ว่าฯ เดินตรงไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือ เดินประทักษิณ รอบต้นพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือแล้วสวดอิติโสฯ จบ 1 รอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ถวายคานไม้หาบเนียงไมตรี แก่หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร ที่ปรึกษามูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) หลวงพ่อเมตตานำดอกไม้นั้นโปรยลงสู่มือผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น ผู้ว่าฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำดอกไม้ช่วยกันโปรยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ และรดน้ำ ต้นพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือ

เสร็จแล้วได้เดินเที่ยวชมนิทรรศการของนักเรียนโรงเรียนห้วยตามอญและโรงเรียนบ้านละลม และเดินท่องเที่ยวโตวตามโพลวพลือไปสู่จุดฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานพลังเพียร (วิริยะพละ) ฐานพลังตื่นรู้ (สติพละ) ฐานพลังมั่นคง (สมาธิพละ) ฐานพลังโพลวพลือ (ปัญญาพละ) ทุกจุดทุกฐานเรียนรู้มีนักเรียนนำเสนอปริศนาธรรมสร้่งความปิติใจแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างมาก กิจกรรมสุดท้ายของการเดินทางโตวตามโพลวพลือรอบสวนโพลวพลือ คือ การปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 พระสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญชัยมงคลคาถา

จากนั้น ผู้ว่าฯ เดินทางไปที่รับรองรับประทานอาหารแลงแบ่งปันปัญญา ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 4 ชุดการแสดง จบแล้ว ผู้ว่าฯ ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ระดับจังหวัด จบแล้วหลวงพ่อสังคม ธนปญฺโญ ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา และมอบที่ระลึก

การปั่นจักรยานจากวัดบ้านขะยูงสู่วัดไพรพัฒนาในระยะทาง 13 กิโลเมตร โดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา สอดคล้องกับโครงการ เที่ยวอีสานวันธรรมดา@สุรินทร์ -ศรีสะเกษ ตามแผนตลาดของ ททท.สำนักงานสุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้เช่น เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูงตามรูปแบบการท่องเที่ยว โตว ตาม โพลว พลือ (ไปตามทางสว่าง) ไปกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา แวะเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ให้กำลังใจและมอบถังปันสุข พร้อมเที่ยวชมนิทรรศการ โคกหนองนาบุญ โพลวพลือ โมเดล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอภูสิงห์ ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เส้นทางธรรมะ กราบหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนาตามรอยเรื่องราวหลวงปู่สรวงที่ วัดขยูงเส้นทางธรรมชาติ จุดชมวิวผาพญากูปรี กางเต้นท์ ล่องแพที่อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ

Leave a Reply