เจ้าคุณสวีเดนเยี่ยมวัดไทยในฝรั่งเศสและสเปน

วันที่ 12 ก.พ.2562 พระวิเทศปุญญภรณ์หรือเจ้าคุณสวีเดน เลขานุการสภาพระธรรมทูตทูตไทยในทวีปยุโรป เจ้าวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ได้เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติวัดนวมินทรราชูทิศ ตั้งอยู่ชานเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร รักษาการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

หลังจากมาร่วมงานอายุวัฒนมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เนเธอเเลนด์ และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ได้เดินทางด้วยรถไฟจากประเทศเนเธอเเลนด์ไปยังประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรั่งเศส โดยเข้าเยี่ยมวัดไทยแห่งใหม่สร้างมาเข้าปีที่ 4 และกำลังจะถูกเวนคืนที่ดินที่กำลังซื้อที่แห่งใหม่

และในโอกาสนี้พระวิเทศปุญญภรณ์ได้นำเสื้อกันหนาวถวายพระธรรมทูตด้วยและได้สนทนาธรรม ความเป็นอยู่ กับดร.พระมหานงค์ สุมังคโล ประธานสงฆ์ พร้อมทั้งได้นำกระเป๋ามงคลอเนกประสงค์มามอบให้ชาวไทยลาวที่มาทำวัตรเช้าเย็นด้วย

ก่อนเดินทางกลับพระวิเทศปุญญภรณ์ได้เยี่ยมศาสนสัมพันธ์สนทนากับบาทหลวงโบสถ์คริสตจักรและได้ให้สัมภาษณ์กับนักร้องแร็พชื่อดังNelson Dialect เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุโรป ออก MV. ใน Newyork และออสเตรเลีย และได้พักที่วัดหนึ่งคืนเพราะรู้สึกมีใข้ขึ้นตัวร้อน เมื่ออาการดีขึ้นจึงเดินทางต่อเพื่อไปปฏิบัติงานและศาสนกินต่อที่เมืองวาเซโลน่าและมาดริด ประเทศสเปน

Leave a Reply