ส.ส.นิยม เวชกามา ตั้งคำถามเหตุไฉน!! พระภิกษุ-สามเณร ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล (มีคลิป)

 

    วันที่ 21 สิงหาคม 64   ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย  ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำไมต่างกันมากมาย

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 32,800 ล้านบาท ในขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับจัดสรรเพียงแค่ 2,500 กว่าล้านบาท

    พร้อมตั้งคำถาม เหตุผลใดปัจจุบันพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างมาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือ ห้ามบิณฑบาตรและงดรับกิจนิมนต์ แต่ไฉนเงินเยียวยาพระภิกษุ -สามเณร จึงไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล  ฟังรายละเอียดจากคลิป

 

Leave a Reply