โป๊ปฟรานซิส วอนช่วยผู้ลี้ภัย จวกปูติน คิดผิดพระเจ้าเข้าข้าง

วันที่ 28 ก.พ. 64  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ต้องหนีภัยสงครามออกจากประเทศยูเครน พร้อมทั้ง ระบุว่า ผู้ที่เริ่มต้นสงครามไม่ควรหลอกตัวเองว่าพระเจ้าจะเข้าข้าง

สมเด็จพระสันตะปาปา ตรัสกับบรรดาคริสตศาสนิกชนจำนวนมากที่มารวมตัวกันพร้อมกับธงยูเครนขนาดใหญ่ ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ตรัสว่าพระองค์ทรง “หัวใจสลาย” และขอให้มีการอธิฐานเพื่อให้เกิดสันติขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม
สมเด็จพระสันตะปาปายัง ประณามผู้ก่อสงครามว่าลืมความเป็นมนุษย์ และคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของพวกพ้อง และว่าพระองค์ทรงเสียใจที่เห็นผู้สูงอายุ และแม่ที่ต้องลี้ภัยออกจากประเทศยูเครนด้วย

 

ภาพข้อมูล : มติชนออนไลน์

Leave a Reply