วัดพระธรรมกายเปิดสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเปิดสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย มีผู้เข้าสอบกว่า 600 คน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 610 คน

สนามสอบวัดพระธรรมกาย เป็นสนามสอบธรรมศึกษาของเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กำกับดูแลโดยแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 4 วิชาคือ 1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.40 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง 2.วิชาธรรม 3.วิชาพุทธ และ 4. วิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น.ใช้ข้อสอบแบบปรนัย หรือแบบเลือกตอบ

Leave a Reply