พ่อเมืองพิษณุโลกดึงพลัง”บวร”จัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พ่อเมืองพิษณุโลก ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการปลุกพลังความคิด เปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
.
วันนี้ (19 ต.ค. 65) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้อำเภอเมืองพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ซึ่งเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2565 นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ณ อาคาร SML หมู่ที่ 5 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากโทก เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ภายใต้โครงการ ปลุกพลังความคิด เปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว และกิจกรรมถนนกินได้ ถนนแห่งความเอื้อเฟื้อ ซึ่งมีการปลูกผักสวนครัว และไม้ผลสำหรับการแบ่งปันระหว่างคนในชุมชน ซึ่งมีทั้งต้นยอ ดอกแค ต้นมะละกอ ต้นมะกอก ต้นชะอม ต้นมะเขือ ฯลฯ ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย และพลัง บวร ซึ่งเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์การ Change for Good เพื่อทำให้โลกใบเดียวของทุกคนมีอายุยืนยาวตราบนานเท่านาน ด้วยแนวคิด “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน “โลกนี้เพื่อเรา”” ที่คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ไปร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ซึ่งในวันดังกล่าวมี คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย คุณอาร์มิดา ซัลเซีย อาลีเชียบานา รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ผู้แทนสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

นายภูสิต กล่าวต่อว่า จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply