บันไดกุฎิ “พระพรหมสิทธิ” ไร้ฝุ่นแล้ว ล่าสุดวันนี้ “กากัน มาลิค”  ดารานักแสดงเข้าสักการะ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกากัน มาลิค นักแสดงชื่อดังชาวอินเดีย จากบทบาทพระพุทธเจ้า ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเข้าถวายสักการะและแสดงความยินดีกับพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร หลังจากพระพรหมสิทธิได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าคืนสมณศักดิ์

ในโอกาสนี้ นายกากัน มาลิค ได้ขอรับพรจาก พระพรหมสิทธิ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยพระพรหมสิทธิ ได้กล่าวขอบคุณนายกากัน มาลิค ที่มีความศรัทธาและมิตรภาพที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ทั้งมีความตั้งใจเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปยังผู้ที่สนใจทั่วโลก นอกจากนี้พระพรหมสิทธิได้อวยพรให้นายกากัน มาลิค และครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรือง

นายกากัน มาลิค ได้กล่าวกับพระพรหมสิทธิว่า “ทุกครั้งที่ตนเดินทางมาประเทศไทย ก็ตั้งใจว่าต้องมากราบท่าน (พระพรหมสิทธิ) ทุกครั้ง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใด สำหรับตนเอง ท่านก็คือพระอาจารย์ที่ตนเคารพรักนับถืออยู่เสมอ” การเข้ากราบสักการะในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเคารพต่อพระพรหมสิทธิและพระพุทธศาสนา แต่ยังเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียที่มีมาตั้งแต่โบราณ

Leave a Reply