วัดสระเกศ ฯ แจง เรื่อง “ลานโพธิ์หน้าวัดสระเกศ” หลังถูกกลุ่ม NGO ทักท้วง!

วันที่ 2 สิงหาคม 2566   หลังจากเพจ  “BIG Trees” ซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ ได้ทักท้วงกรณีวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  ปรับภูมิทัศน์รอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ วัดสระเกศ โดยการเทคอนกรีตเต็มลาน ลานส่งผลกระทบต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์และต้นไม้อื่น ๆ  พร้อมแนะนำให้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พระปริยัติวรานุกูล (ปัญญา วีรเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเลขานุการวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้ชี้แจงผ่านไลน์ส่วนตัวเกี่ยวกับการปรับปรุงลานโพธิ์หน้าวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  3 ประเด็น  ดังนี้

1.ทางวัดได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรในการปรับภูมิทัศน์แล้ว

2.พื้นเดิมวัสดุเป็นสแตมป์คอนกรีต(คอนกรีตพิมพ์ลาย) และ บล็อกทางเท้าบางส่วน ซึ่งปัจจุบันได้มีการชำรุดเสียหาย ทางวัดจึงได้เปลี่ยนวัสดุดังกล่าวมาเป็นการปูพื้นหินแกรนิต เพื่อเกิดความสวยงาม และมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับสภาพการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

3.การปรับภูมิทัศน์รอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทางวัดยังคงไว้ในส่วนของฐานโครงสร้างเดิม ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา การจัดทำแบบใหม่โครงสร้างคอนกรีต คสล. รัศมีในการเทคอนกรีตยังอยู่นอกฐานเดิมและยังมีการกดเสาเข็มเพื่อประครองไม่ให้ฐานโครงสร้างพังทลายลงมาอีกด้วย..

Leave a Reply