ท่าอากาศยานขอนแก่น แจงสนามบิน ไม่มีห้องพระ เหตุมีแค่เที่ยวบินระยะสั้น ด้าน “เจ้าคุณประสาร” บอกจะนัดคุยเร็ว ๆ นี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2566   ท่าอากาศยานขอนแก่น ชี้แจงผ่านเพจ “Khon Kaen Airport : ท่าอากาศยานขอนแก่น” กรณีไม่จัดให้มีห้องสำหรับปฏิบัติศาสนกิจทางพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากกรณีที่ พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นทางสื่อออนไลน์ถึงอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ว่าไม่จัดให้มีห้องพระหรือห้องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นใด มีเพียงห้องละหมาดชายและห้องละหมาดหญิง สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น

ท่าอากาศยานขอนแก่นขอชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่นแล้วเสร็จและเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีขนาดพื้นที่ 48,500 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คน/ชั่วโมง หรือ 5 ล้านคน/ปี โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการทุกประเภท มีองค์ประกอบ คือ โถงผู้โดยสาร ห้องพักคอยผู้โดยสารขาเข้า ห้องพักคอยผู้โดยสารขาออก ห้องตรวจค้น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องปฐมพยาบาล ห้องรับรองพิเศษ ที่ครบถ้วน

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ได้จัดให้มีที่นั่งแยกเฉพาะในห้องโถงผู้โดยสาร และห้องพักคอยผู้โดยสารขาออกอีก 2 จุดสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นมุสลิม ได้จัดให้มีห้องละหมาดจำนวน 1 จุด แยกห้องสำหรับชายและหญิง สำหรับประกอบศาสนกิจ

และเนื่องจากท่าอากาศยานขอนแก่นมีเฉพาะเที่ยวบินระยะสั้น ไป-กลับ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และเชียงใหม่ ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น จึงไม่ได้จัดห้องพระสำหรับประกอบศาสนกิจศาสนาพุทธไว้เป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้หากพระภิกษุสงฆ์มีความประสงค์จะใช้พื้นที่ส่วนตัวสำหรับประกอบศาสนกิจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอใช้ห้องรับรองพิเศษได้

ทางด้าน “พระราชวัชรสารบัณฑิต” ได้กล่าวว่า หลังจากตนได้ตั้งคำถามในกรณีที่สนามบินนานาชาติขอนแก่นมีห้องละหมาดแต่ไม่มีห้องพระตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น บัดนี้ผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นได้ชี้แจงเหตุผลในประเด็นดังกล่าวว่า เนื่องจากสนามบินขอนแก่นเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินระยะสั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงไม่มีห้องพระ  ในประเด็นดังกล่าว แม้จะมีน้ำหนักพอรับฟังได้ แต่ยังมีเหตุผลที่จะต้องพูดคุยและทำความเข้าใจกันอีกพอสมควร ซึ่งตนเองและคณะจะขอนัดพบผู้บริหารการท่าอากาศยานขอนแก่นในเร็ว ๆ  นี้

Leave a Reply