พล.อ.ประยุทธ์ สักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง จ.พะเยา

         เช้าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ไปยังท่าอากาศยานน่านนคร ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อตรวจราชการจังหวัดพะเยาและน่าน

        เมื่อถึงได้เดินทางไปยังวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อสักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง กราบสรีระสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง รมมปญโญ) ก่อนนมัสการพระสุนทรกิตติคุณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ได้ กล่าวให้พรนายกรัฐมนตรี ขอให้บริหารประเทศด้วยความมั่นคงถาวร พร้อมผูกข้อมือให้กับนายกรัฐมนตรีตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา ในโอกาสต้อนรับผู้มาเยือน

       จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางไปยังหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาจังหวัดพะเยาเพื่อความยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ การปรับปรุง ฟื้นฟูร่องน้ำเดิมและฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ใจและอำเภอเมืองพะเยาได้รับประโยชน์จากการพัฒนาหนองเล็งทราย โดยนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอท็อป (OTOP) ของจังหวัดพะเยา

     โดยในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางไปยังหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจะบรรยายสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน ได้แก่ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมกับแจกโฉนดที่ดิน เป็นลำดับต่อไป

 

 

ขอขอบคุณภาพ /ข้อมูล:เพจลุงตู่ตูน

Leave a Reply