สถาบันวิจัย DIRI ร่วมกับ ม.โอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ จัดสัมมานา “การวิเคราะห์พุทธธรรมในกวีนิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ผ่าน ZOOM

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม, ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (DIRI) เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (DIRI) และหลักสูตรศาสนวิทยา มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกันจัดสัมมนาหัวข้อ “การวิเคราะห์พุทธธรรมในกวีนิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ระบบออนไลน์ผ่าน Zoom ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.เทรน วอล์คเกอร์ เป็นผู้บรรยาย ภายในงานได้รับความสนใจ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยจากประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ไทย กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น เข้าร่วมฟังสัมมนาครั้งนี้

“งานสัมมนาครั้งนี้มีความน่าสนใจโดยเนื้อห้าเสนอให้เห็นแนวคิด ความเชื่อ หลักธรรม และวิธีการปฏิบัติสมาธิ (แบบโบราณ) ที่บันทึกอยู่ในกวีนิพนธ์ที่พบในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ยกตัวอย่างเช่น ในบทสรภัญญะเรื่อง “ชั่วโมงแห่งความตาย” ได้แนะนำให้ผู้ฟังปล่อยวางในเรื่องราวต่าง ๆ ตั้งใจปฏิบัติจนเข้าถึง “ดวงแก้วภายใน” เมื่อได้พบแล้ว ให้ตั้งใจรักษาให้มั่น อย่าให้หาย อย่าชะล่าใจ แล้วดวงแก้วนี้จะนำไปสู่ภพภูมิที่ดี มีที่สุดคือพระนิพพาน” พระมหาสุธรรมกล่าว

การสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอหลักคำสอน ผ่านการการบรรยายซึ่งมุ่งเน้นกับไปยังการผลิต และการแสดงกวีนิพนธ์ทางพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ภาษา การสวดมนต์ หนี้ ความตกใจ และความสุข โดยนำเสนอบทความ และข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ทางพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการแปลข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม การบันทึกเสียงและวิดีโอของการฝึกท่องพร้อมกับการสาธิตในระหว่างการบรรยายด้วย

Leave a Reply