เจ้าคณะภาค 6 ยกร.ร.พระปริยัติธรรมเณรชาวเขา เปิดเป็นรพ.สนามรับผู้ป่วยโควิดน่าน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า พระเทพเวที (พล อาภากโร ) ป.ธ.9 เจ้าคณะภาค 6 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวศวิศยาราม กทม. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามที่วัดภูเก็ต จ.น่าน โดยในเบื้องต้นนั้นสามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง150 เตียง

วัดภูเก็ต จ.น่าน เป็นวัดที่เปิดการศึกษาให้กับสามเณรในถิ่นทุรกันดารและยังรับเอาชาวเขาเผ่าต่างๆมาบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมีพระเทพเวที ให้การดูแลอุปถัมภ์ ที่ผ่านมาวัดได้ดูแลเลี้ยงดูและให้การศึกษาสามเณรเหล่านี้เป็นอย่างดี นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดภูเก็ต เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถ เป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นแล้วเด็กในชนบทเหล่านี้ยังสามารถสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังๆได้หลายรูปหลายคนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ คุณธรรมของบ้านเมืองประเทศชาติต่อไป

        “วันนี้เมื่อประชาชนประสบปัญหา ผู้คนเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พระเทพเวที (พล อาภากโร) คณะสงฆ์วัดภูเก็ต ส่วนราชการในท้องถิ่น อ.ปัว จึงได้ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต จ.น่าน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนชาวอ.ปัว และอำเภอใกล้เคียงในวันที่ 2 สิงหาคม นี้โดยจะเปิดให้การดูแลรักษาไปจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะดีขึ้น” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว

Leave a Reply