“ลุงผวน คนกวาดถนน” ราษฎรผู้กระทำ “ความดี” ที่ “ในหลวง” ทรงพระบรมราชูปถัมภ์

การเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์ของพระราชา ด้วยการนำเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ซึ่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยกำลังต่อยอดสู่เป้าหมาย “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model)” มีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลในโซนภาคเหนือคราวนี้ สัญจรไปทั่วภาคเหนือเสมือน “ทัวร์นกขมิ้น” ถึงจังหวัดไหนก็นอนจังหวัดนั่น นอนวัดบ้าง รีสอร์ตบ้าง หรือแม้กระทั้งบ้านของชาวบ้านก็มี

การเดินทางในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้วิถีชีวิตของประชาชนงดงามมีชีวิตชีวาเกษตรกรเริ่มปลูกหว่านไถ่กันแล้ว ผ่านเทือกเขาลูกแล้วลูกเล่า หลายจังหวัดเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ออกไปทางจังหวัดตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ สองข้างทางมองแล้วสบายตาเขียวขจีไปหมด  เป้าหมายคือ “อำเภอแม่แจ่ม”

จากแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยจังหวัดเชียงรายเพื่อไปพูดคุยกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่ตลอดชีวิตการบวช 30 กว่าพรรษาอยู่กับป่า ดูแลป่า ปัจจุบันดูแลป่าเกือบ 1 หมื่นไร่ ไม่พอ ยังดูแลการเป็นอยู่ของชาวบ้านเกือบ 100 ครัวเรือนบนที่ดินที่รัฐจัดให้ตามหลัก “บวร” เจริญรอยตามศาสตร์ของพระราชา บำเพ็ญตนเป็น “พระโพธิสัตว์” อย่างเข้มข้น   ชื่อ พระอาจารย์ วิบูลย์ ธมฺมเตโช แห่ง “วัดพุทธอุทยานเขาดอยอินทรีย์”

“จังหวัดเพชรบูรณ์” เจอเรื่องหนึ่งที่ทั้งผู้เขียนและเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้มาก่อนว่า มีเหตุการณ์แบบนี้ ผู้เขียนฟังครั้งแรกฉุกคิด เพราะไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้ และไม่คิดว่าจะมีหรือเกิดขึ้นใน..ประเทศไทย

ราษฎรผู้กระทำความดี” คือ บุคคลตัวอย่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงอนุเคราะห์ให้พสกนิกรของพระองค์ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของประชาชนทั่วไปที่บำเพ็ญตนให้กับสังคมและประเทศชาติ

“ลุงผวน ขามโคกกรวด” ราษฎรหมู่ 5 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อายุ 72 ปี คือ ราษฎรผู้โชคดีและมีบุญวาสนา สิ่งที่ท่านทำส่งบุญ  “ทันตาเห็น”

“จื้อ”ลูกชายลุงผวน เล่าให้เราฟังว่า  วันนี้พ่อไม่สบายเลยไม่ได้มาดูแปลงโคกหนองนา ตามปกติ หากว่างไม่ได้ไปวัด ท่านจะมาอยู่ที่แปลงโคกหนองนาแห่งนี้

“ราษฎรผู้กระทำความดี คือ รางวัลความดีที่ในหลวงท่านทรงมอบให้กับคุณพ่อ เนื่องจากพระองค์คงทอดพระเนตรเห็นคลิปของวัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี ชื่อคลิปว่า  ขอจับมือคนมีบุญ จิตเป็นบุญ – ธรรมะสัญจร เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก ซึ่งเนื้อหาในคลิป หลวงพ่อ พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี คณะธรรมยุต ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ชอบช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนทั่วไปที่ยากไร้ วันหนึ่งท่านสัญจรมาถึงบ้าน เห็นพ่อกำลังกวาดถนนอยู่ ท่านคงสงสัยว่าทำไมกวาดถนนสาธารณะ จึงเดินเข้าไปถามจึงรู้ว่า คุณพ่อกวาดหินกรวดเล็ก ๆ  เพื่อให้พระเดินบิณฑบาตสบายเท้า ไม่ถูกก้อนกรวดทิ่มแทงเท้า และคุณพ่อท่านก็ทำแบบนี้ประจำ รายละเอียดในคลิปจะมีอยู่..”

หลังจากมีภาพเผยแพร่ออกไปไม่นานก็มีหน่วยทหารจากกองบัญชาการทหารพัฒนา มาหาพ่อที่บ้านสอบถามการเป็นอยู่ และอาชีพ  คุณพ่อท่านอยากมีบ่อน้ำ ทำแปลงเกษตรแบบ “โคก หนอง นา” ทหารจึงมาขุดบ่อให้ นำอุปกรณ์การเกษตรมาช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันแปลงตรงนี้มีประมาณ 9 ไร่ตอนนี้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ก็มาช่วยทำให้ด้วย มีมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำหรือ “EarthSafe” เข้ามาดูแลเรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้

“ตอนนี้การเป็นอยู่ของครอบครัวเราหากวัดตามทฤษฎี 9 ขั้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขั้นพื้นฐาน 4 พอ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็นครบแล้ว ทำบุญทำทานแบ่งปันครบแล้ว ตอนนี้ถึงขั้นก้าวหน้าบ้างแล้ว คือ ขาย แต่ยังไม่เต็มที่เพราะเพิ่งเริ่มได้ปีกว่า ๆ และปัญหาหลักที่นี่คือ ปัญหาที่ดิน ต้องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม..”

“ราษฎรผู้กระทำความดี” คือเสี้ยวหนึ่งในน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมอบให้กับพสกนิกรของพระองค์ พวกเราชาวพุทธหากติดตามข่าวสารอยู่เสมอ ๆ จะทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันพระองค์ทรงใฝ่พระทัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาก นอกจากพระองค์ปฎิบัติธรรมเนื่องนิตย์ทรงสนทนาธรรมกับพระภิกษุผู้ทรงภูมิความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐานและศาสตร์อื่น ๆในพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ทรงพระบรมราชูปถัมภ์ในด้านอื่น ๆ อีกมาก ทั้งรับการสอบบาลีสนามหลวง สอบนักธรรมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์,ทั้งสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาบาลีเพื่อสร้างศาสนทายาท เช่น มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย,ทรงถวายการเลี้ยงภัตตาหารเพลให้แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งพระนิสิตทั้งไทยและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์,ทรงถวายเงินให้กับวัดพระอารามหลวงและพระอารามทั้ง ๆ ทั่วประเทศในการก่อสร้าง บูรณะพระอาราม รวมทั้งทรงมอบรถไฟฟ้าให้กับพระมหาเถระที่มีอายุพรรษามากที่อยู่ต่างจังหวัดอีกมากมาย

อันนี้ไม่นับรวมที่พระองค์ทรงปฎิบัติเป็นพระราชกิจประจำวันนอกจากทรงสนพระทัยในการปฎิบัติธรรมแล้ว คือ การถวายภัตตาหารและสังฆทานให้กับพระภิกษุตามวัดต่าง ๆ  เป็นประจำวันทุกวัน

ทั้งหมดทั้งมวลนี้สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการในคราวขึ้นครองราชย์ที่พระองค์ประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภกว่า

 “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้น ๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”

นับแต่โบราณกาลมาบทบาทสถาบันสงฆ์นอกจากมีภารกิจตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว สำหรับพระภิกษุที่ได้รับโปรดเกล้าฯ “สมณศักดิ์” จากพระมหากษัตริย์ มีบทบาทอีกภารกิจหนึ่งคือทำหน้าที่เป็น “ต่างพระเนตร ต่างพระกรรณ” ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน ซึ่งสิ่งที่ พระสุนทรธรรมภาณ วัดพระพุทธแสงธรรม เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ฝ่ายคณะธรรมยุต ทำอยู่ก็ดี สิ่งที่ลุงผวน ขามโคกกรวด ทำก็ดีล้วนเป็นสิ่งดีงาม ถือว่าเป็น “ต้นแบบ” ให้กับสังคมชาวพุทธเราได้เป็นอย่างดี!!

Leave a Reply