มูลนิธิโพลวพลือร่วมกับวัดสารอดอุปถัมภ์ร.ร.สวนสวยกินได้

มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ร่วมกับวัดสารอด ได้ร่วมกันอุปถัมภ์โรงเรียนวัดสารอด ได้พัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ โดยการทาสีอาคารในโรงเรียนวัดสารอดใหม่ทั้งหมด รวมทั้งอุปถัมภ์การจัดสวนสวยกินได้ในพื้นที่ว่างของโรงเรียนวัดสารอด โดยความร่วมมือร่วมใจของ ผอ.สายพิณ ล้อมพงศ์ พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดสารอด ช่วยกันดูแลพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ,ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนวัดสารอด ทั้งงานทาสีอาคารและงานสวนสวยกินได้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่คณะสงฆ์วัดสารอด และคณะครูโรงเรียนวัดสารอด ซึ่งกำลังทุ่มเทดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดสารอด

สำหรับปีการศึกษา 2565 คณะสงฆ์วัดสารอด เตรียมขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีของวัดสารอด โดยจัดการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ โดยมี พระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ ขณะนี้วัดสารอด กำลังเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พระครูปลัดอดิศักดิ์ กล่าวว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของวัดสารอด จะขอทำตามกำลังที่เราทำได้ โดยทำอย่างเต็มที่ และพยายามทำให้ดีที่สุด มีโอกาสทำอะไรเราก็จะทำ แม้ไม่มีโอกาสเราก็จะสร้างโอกาสในการทำตามหลักการ “เอาธรรมไปทำ นำสุขมาให้”

Leave a Reply