วธ.เปิดกิจกรรมดีๆ ชวนประกวดคลิปวิดีโอ สื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท 

วันที่ 26 สิงหาค 2564 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้การผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท หมดเขตรับสมัครและส่งผลงาน วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 209 3548 หรือสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelvtImdF-t7usi6JfWA-i5k-4yNqubHLA4c0TMypEgB-c8CQ/viewform

Leave a Reply