“สมเด็จธีร์” ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา – องค์กรพระธรรมทูตไทย “ครั้งแรกในรอบ 2 ปี”

วันที่ 10 มิ.ย. 65 การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 9 –  12 มิถุนายน 2565 เริ่มขึ้นแล้วโดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ เป็นองค์ประธานการประชุม ซึ่งตลอดการประชุมทั้ง 3  วัน สาระสำคัญหลักในการจัดประชุมครั้งนี้มี 3 ประการคือ การสัมมนา เรื่องคุณูปการ 50 ปีของวัดไทยลอสแองเจลิส การประชุมคงานคณะกรรมการองค์การพระธรรมทูตโลก และ งานฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระเทพมงคลวิเทศ

วัดไทยในต่างประเทศปัจจุบันที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของคณะสงฆ์มหานิกายมีทั้งหมดประมาณ 400 วัด หากนับรวมวัดที่ยังไม่ได้จดเบียนหรือกรณีเช่าสถานที่อยู่เพื่อเตรียมสร้างวัด วัดไทยในต่างประเทศเฉพาะคณะสงฆ์มหานิกายมีมากกว่า 500 วัด

สำหรับการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีตัวแทนจากพระธรรมทูตทั่วโลกมาร่วมประชุม ทั้ง องค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป,องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์,องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย,องค์กรพระธรรมทูตไทยในอินเดีย – เนปาล,องค์กรพระธรรมทูตไทยในสิงคโปร์,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าสาระสำคัญและผลสรุปจากการประชุมจะรายงานให้ทราบต่อไป..

Leave a Reply