สุรินทร์แล้งหนัก! พระ’มจร’วิทยาเขตสุรินทร์ พาโยมสวดมนต์แก้ตามแนววิถีพุทธวันที่ 27 ส.ค.2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตสุรินทร์ โดยการนำของพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง ร่วมสวดมนต์สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ หลังจากนั้นทั้งพระและญาติโยมได้พากันมาปลูกต้นไม้ในสวนป่าของ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ชาวบ้านสามัคคีที่สวนป่าสามัคคีธรรมก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย Cr.เฟซบุ๊กณรงค์ฤทธิ์ ทองแม้น

วันที่ 27 ส.ค.2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตสุรินทร์ โดยการนำของพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง ร่วมสวดมนต์สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ หลังจากนั้นทั้งพระและญาติโยมได้พากันมาปลูกต้นไม้ในสวนป่าของ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ชาวบ้านสามัคคีที่สวนป่าสามัคคีธรรมก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Cr.เฟซบุ๊กณรงค์ฤทธิ์ ทองแม้น

 

Leave a Reply