คณะสงฆ์จีนร่วมกับ’มจร ‘ถวายมหาสังฆทาน พระ-เณรลาว 1,000 รูป

วันที่ 26 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมาพระธรรมอาจารย์ ดร.ชุน ฝ่า เจ้าอาวาสวัดหยวนทง พร้อมคณะญาติโยม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นำโดยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และคณะ ทำบุญถวายมหาสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 1,000 รูป ณ วิทยาลัยสงฆ์วัดผาโอ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Leave a Reply