ก้าวสู่วันที่ 4 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ” พสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

วันนี้ (4 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันริเริ่มจัดขึ้น โดยเริ่มต้นการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ทั้ง 10 จังหวัดต้นทาง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สระแก้ว ตราด สงขลา สตูล และจังหวัดกาญจนบุรี) และได้ทำการส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดต่าง ๆ ถัดไป ทั้ง 10 เส้นทาง เพื่อนำเข้ามาสู่กระทรวงมหาดไทย

“วันนี้เข้าสู่วันที่ 4 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ทั่วทั้งประเทศ โดยภาพรวมบรรยากาศการจัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การเริ่มต้นของ 10 จังหวัดต้นทาง ได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ ฯ ให้แก่จังหวัดรอยต่อถัดไป ทั้งนี้ ด้วยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน ต่างถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีความหลากหลาย และพร้อมใจกันเข้ามาร่วม เดิน วิ่ง ปั่น ถึงแม้ว่าจะมีทั้งสายฝนที่โปรยปราย และแสงแดด ที่สาดส่องลงมาในทุกเส้นทางแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน อันก่อเกิดเป็นภาพแห่งความ “ปลื้มปีติ” และ “ความสุข” ของพสกนิกรคนไทยทั้งชาติที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้” นายสุทธิพงษ์ ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ ฯ กล่าวต่ออีกว่า ในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ของทุกจังหวัดได้มีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ และยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการปฏิบัติบูชา โดยการทำกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม และมีการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอ หรือ จังหวัด ข้างเคียงที่เป็นจังหวัดเป้าหมายลำดับถัดไป ณ บริเวณรอยต่อของแต่ละเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ทั้ง 10 เส้นทาง โดยหลังจากนี้ แต่ละจังหวัดทั้งจังหวัดต้นทาง และจังหวัดรอยต่อต่าง ๆ รวม 10 สาย จะนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่ได้รับมอบส่งต่อให้กับจังหวัดถัดไป อันได้แก่ สาย 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะส่งต่อไปยังอำเภอปาย และจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง ณ ที่ว่าการอำเภอปาย ก่อนจะส่งให้จังหวัดเชียงใหม่ สาย 2 จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา ก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดน่าน สาย 3 จังหวัดหนองคาย จัดพิธีส่งมอบธงให้จังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนอุดรธานี เพื่อนำไปยังจุดพักธง ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สาย 4 จังหวัดสกลนคร มีการจัดพิธีส่งมอบธงให้กับจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปยังจุดพักธง ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สาย 5 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานเฉลิมฉลองที่ศาลากลางจังหวัด ก่อนส่งต่อไปยัง จังหวัดยโสธร สาย 6 จังหวัดปราจีนบุรี มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัด ก่อนส่งต่อไปยัง จังหวัดนครนายก สาย 7 จังหวัดจันทบุรี มีการจัดพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ณ ตำบลกองดิน อ.แกลง เพื่อทำการส่งมอบให้จังหวัดระยอง สาย 8 จังหวัดนราธิวาส มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ณ พลับพลาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองนราธิวาส ก่อนส่งต่อไปยัง จังหวัดปัตตานี สาย 9 จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัด ก่อนจะส่งต่อไปยัง จังหวัดกระบี่ และสาย 10 จังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ทุกจังหวัดที่ได้รับช่วงต่อ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงาน พร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“การจัดโครงการในครั้งนี้จึงเป็นความตั้งใจของชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ตนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือพี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือแจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ ฯ กล่าวเชิญชวนในช่วงท้าย

Leave a Reply