“มจร”รับบริจาค”กล่องห่วงใย” 100 ชุดบรรจุฟ้าทะลายโจร มอบโยมผู้ยากไร้รอบมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้บริจาค “กล่องห่วงใย” 100 ชุด บรรจุยาแก้ไข ฟ้าทะลายโจร แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และมาม่า จัดหาและบริจาคสมทบโดยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป และมอบให้พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ขัดสนในชุมชนละแวกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป

Leave a Reply