ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้..จัดอุปสมบทหมู่

             เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๓ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานในพิธีปรงผมนาค จำนวน ๑๓ คน ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

             การจัดอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอสะบ้าย้อย จว.ส.ข., คณะทำงานฯ ที่ ๔, ฉก.สงขลา, อ.สะบ้าย้อย, ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ส่วนราชการ และเอกชน ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ วัดสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.

           สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมีคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และพร้อมกับประชาชนชาวพุทธในพื้นที่กำลังฟื้นฟูรื้อฟื้นวัดร้างให้มีพระจำพรรษา สำหรับวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ ก็มีความพยายามที่จัดอุปสมบท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวพุทธในพื้นที่

Leave a Reply