คลอด! เจ้าคณะภาคครบทุกภาค “เว้นภาค 12” อาจผลิกโผส้มหล่น “วัดโพธิ์ท่าเตียน”

 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่หนังสือเรื่องนิมนต์เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ลงนามโดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ความว่า

รายชื่อเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

รายชื่อเจ้าคณะภาคหนใต้ มีดังนี้

สำหรับรายชื่อเจ้าคณะภาคหนตะวันออก มีดังนี้

สำหรับภาค 12 ก่อนหน้านี้ตามโผปรากฎชื่อ  พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.7) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ซึ่งคาดว่าจะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ปรากฎภาพในการกลับมาคืนครองจีวรของอดีตพระเถระ 5 รูปนั่น ปรากฎว่า ม้ามืดจากวัดโพธิ์ ได้แก่ พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.9) อาจส้มหล่น ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 แทน

 

Leave a Reply