“มิตรแท้” เจ้าอาวาสวัดฟู่ไฮ่ นิมนต์ “อดีตพระพรหมสิทธิ” ร่วมงานฉลองก่อตั้งวัดฟู่ไฮ่ครบรอบ 90 ปี

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร หรือพระอาจารย์หมิงยี่ (Ven. Shi Ming Yi) เจ้าอาวาสวัดฟู่ไฮ่ฉาน (Foo Hai Ch’an Monastery) จากประทศสิงคโปร์ ผู้เป็นสหธรรมิกและศิษย์ร่วมอาจารย์ อดีตพระพรหมสิทธิ พร้อมด้วยพระลูกศิษย์ชาวจีนที่เคยบวชอยู่กับอดีตพระพรหมสิทธิ นำหนังสือเชิญมานิมนต์อดีตพระพรหมสิทธิไปร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองก่อตั้งวัดฟู่ไฮ่ฉาน ครบรอบ 90 ปี

วัดฟู่ไฮ่ฉาน ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสิงคโปร์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยพระอาจารย์ฮกกวง (Ven. Hong Zong) ภิกษุชาวไต้หวัน ที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ และได้รับความเคารพนับถือจากชาวสิงคโปร์เป็นอันมาก ปัจจุบันนอกจากวัดจะเป็นที่ต้อนรับสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดห้องเรียนสอนธรรมและการปฏิบัติธรรม การส่งเสริมและมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆ การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนจีน

ซึ่งงานเฉลิมฉลองครบรอบก่อตั้งวัด 90 ปี นี้ พระอาจารย์หมิงยี่ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนิมนต์อดีตพระพรหมสิทธิไปร่วมงานในฐานะศิษย์ร่วมอาจารย์ และสืบสายสัมพันธ์ของทั้ง 2 รูป ที่สร้างความร่วมมือในงานเผยแผ่และส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างภิกษุเถรวาท-มหายาน ยาวนานกว่า 40 ปี

Leave a Reply