มูลนิธิธรรมกาย​ถวายเทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธ์คณะสงฆ์เวียดนาม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562​ พระวิเทศธรรมาภรณ์​ ประธานมูลนิธิธรรมกาย​ นำคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเดินทางไปประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์เถรวาททั้ง 13 วัด​ ที่วัดโฝ่มินห์ (Pho Minh) หรือวัดวิชชาวัฒนาวิหาร เขตก่อวัป นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท โดยได้รับความเมตตาจาก​พระเถราจารย์​ ทิก เถี่ยน เติม (กุสลจิตฺโต)​รองประธานคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งชาติเวียดนาม​ เจ้าอาวาสวัดโฝ่มินห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และได้กราบอาราธนาพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ เจ้าอาวาสและพระเถระจาก​ วัดกี่เวียน (วัดเชตวัน) วัดเฟื๊อก หาย​ วัดเถี่ยน เลิม​ วัดเหวียน ถวี๋​ วัดบู๋กวางและวัดเถรวาทอื่น ๆ ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับถวายเทียนพรรษาและไทยธรรมในครั้งนี้กว่า​ 13 วัด​ ซึ่งได้รับเกียรติจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและเวียดนามร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก​ ท่ามกลางบรรยากาศพุทธประเพณีที่สงบ​ เรียบง่ายและศักดิ์สิทธิ์​

บุญพิธีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธทั้ง 2 ประเทศ ที่มีความปรารถนาจะเชื่อมสัมพันธ์คณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียนให้แน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า​ “พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน​ เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”

การถวายเทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยการนำรังผึ้งร้างมาต้ม​เพื่อแยกขี้ผึ้ง จากนั้นฟั่นเป็นเล่มเทียนมีความยาวตามต้องการ แล้วนำไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้พระะภิกษุที่อธิษฐานพรรษาในอารามต่างๆใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรม​ โดยตั้งจิต​ปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด ดังความปรากฏในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายประทีปโคมไฟทำให้ได้รับอานิสงส์เป็นผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์ และมีไหวพริบ ประดุจแสงสว่างของดวงเทียน

Leave a Reply