สบายใจได้งบฯปริยัติธรรม-พระเปรียญ! “ณพลเดช” เผยอนุกมธ.งบฯปี2567 ตัดงบฯพศ.แล้ว 6 ล้านจาก 4,835 ล้าน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหาร ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัวระบุว่า วันนี้ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ N 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ได้มีการประชุมพิจารณางบประมาณในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหาร ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ประชุมพิจารณา พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ ประกอบด้วย

1) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
4) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
6) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะเข้ามาชี้แจงงบประมาณ ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ โดยงบประมาณ ปี 2567 โดยภาพรวมตามร่าง พรบ. สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอไป 4,835 ล้านบาท และวงเงินที่เข้ามาพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการฯ เป็นเงิน 3,209 ล้านบาท โดยขอเพิ่มงบประมาณจากปี 2566 เป็นเงิน 620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.87 และได้ถูกตัดงบในชั้นอนุกรรมาธิการจำนวนเพียง 6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม งบปริยัติธรรม งบอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ ไม่ได้มีการตัดงบในส่วนนี้แต่อย่างใด

รับชมวิดีโอนี้บน Facebook https://www.facebook.com/share/cXYdDDnefgxffUL8/?mibextid=WC7FNe

Leave a Reply