เจ้าคุณประสารร่อนบทความมองมุมลัทธิความเชื่อในทางศาสนากับโควิดภัย

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2563 เพจ พระเมธีธรรมาจารย์ – เจ้าคุณประสาร ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “ลัทธิความเชื่อในทางศาสนากับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน” ความว่า

 

 

 

Leave a Reply