เผยคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ก.ค.2562 นี้

อย่างไรก็ตามนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เดินทางมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตรวจสอบเอกสารร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ที่จะใช้แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเอกสารเพิ่งเดินทางมาถึงสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ เวลา 12.35 น.

นายชวน ได้มีข้อสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่รัฐสภาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งไว้ก่อนแล้ว ดังนั้น จึงได้ดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งให้กับสมาชิกรัฐสภาโดยทันที ภายในเวลา 14.00 น.ของวันเดียวกัน ซึ่ง นายชวน ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยกำกับดูแลในการดำเนินการบรรจุหีบห่อและส่งเอกสารดังกล่าวด้วยตนเอง อีกทั้งมีการแสดงข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของสภาฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx…

Leave a Reply