อัศจรรย์นาพระไม่แล้ง! จัดถอนกล้าดำนาปลูกฝังอนุชน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เพจองค์ม่อน ธรรมะอารมณ์ดี ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า สืบสานวีถีชาวนา ถอนกล้าดำนา ห้องเรียนธรรมะ + ชาติ พิพิธภัณฑ์ชาวนามีชีวิต ดำนาป่าโมกข์ สวนฮักนาแพง ขออนุโมทนาบุญ ภาพที่งดงามจาก Phongwin Misangon

กิจกรรมสืบสานประเพณีถอนกล้า ดำนา วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562 สืบสานวิถีชีวิตชาวนาที่เลือนหายไปจากสังคมไทย ชวนลูกหลานเด็กๆ มาดำนา เรียนรู้วีถีเกษตรพอเพียง พักค้างคืนที่กระท่อมปลายนา 1 คืน พูดคุยสุนทรียสนทนา ฝึกเด็กๆทำอาหารกินข้าว ท่ามกลางบรรยายกาศท้องทุ่งนา กลิ่นโคลน สาบควาย และธรรมชาติ #สวนฮักนาแพง (ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจดังกล่าว)

Leave a Reply