วัดยานนาวาเป็นสะพานบุญจัดอาหาร 700 ชุด แบบเดลิเวอรี่ถึง 2 ชุมชนสาทรสู้ภัยโควิด-19

วัดยานนาวาเป็นสะพานบุญเชื่อมประสานทานบดีร่วมมอบอาหารส่งต่อกำลังใจ แก่ผู้ประสบความยากลำบาก ผู้สูงอายุ ผู้เปราะบางทางสังคม เด็ก เยาวชน โรงทานตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 24 เม.ย.2563 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และคณะพระธรรมวิทยากร พระนิสิต สามเณรนิสิตวัดยานนาวา ดำเนินการจัดอาหาร ประสานจัดมอบ แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตสาทร จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ รวมจำนวน 700 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบความยากลำบาก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม ในสถานการณ์ Covid-19 ตามพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยวัดยานนาวา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานเขตสาทร สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (แก้วสีบุญเรือง) สำนักอนามัย กทม. และภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มีกุศลศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา วัดยานนาวา และพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา วัดยานนาวา โทร. 02 672 3216, 084 455 5855

Leave a Reply