เจ้าคุณประสาร ประชุมหารือพระ 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 27 ต.ค. 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) พระครูปลัดสุวัฒนสัจคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนพระสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

พระเมธีธรรมาจารย์ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนพระสงฆ์จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยพระครูโฆสิตสุตาภรณ์ วัดบูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และคณะ 30 รูปได้มารายงานผลการดำเนินงานกิจการพระพุทธศาสนาในเขตชายแดนภาคใต้ให้พระเถระผู้ใหญ่และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายบ้านเมืองให้รับทราบ
สำหรับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้เป็นการหารือถึงงานที่รับผิดชอบว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร จะแก้ใขอย่างไรและที่สำคัญได้พูดคุยถกกันในประเด็นเรื่องการทำงานอย่างไรให้ยั่งยืนและเกิดสันติสุขในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม วันนี้พระสงฆ์ยังคงยืนยันว่ามีกำใจดี และพร้อมทุ่มเทเสียสละเพื่อยืนหยัดในแนวทางพระพุทธศาสนาในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างศาสนาโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งทางกาย วาจาและใจ พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply