นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าจาก 3 ศาสนา ประกอบศาสนพิธีถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07.00น. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ในโอกาสนี้พระสงฆ์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสวดโพชฌังคปริตรถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ในการนี้บาทหลวงรังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ รองมุขนายกสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้เป็นผู้แทนคริสตศาสนาขอพรจากพระเป็นเจ้า และนายอนาวิน เปาะซู นำสวดดูฮาห์ขอพรจากองค์อัลลอฮฺ ซึ่งเป็นผู้แทนของศาสนาอิสลาม ด้วย ถือว่าเป็นการพลังสามศาสนาในการส่งพลังจิตแห่งบุญให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร

Leave a Reply