วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์แดนใต้ 323 วัดครั้งที่ 143

วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่เสี่ยงภัย

วันที่ 25 พ.ค.2562 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจ.สงขลา) ปีที่ 15 ครั้งที่ 143 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 108 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป มีพระครูประกิตศาสนการ วัดบางหยี เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานสงฆ์ พันตรีธนพล สุวรรณโน ผู้แทนบังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 108 จำนวน 301 กองทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด มีพระครูวิรัตธรรมโชติ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ ผู้แทนผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยผู้แทนส่วนราชการของจังหวัดสงขลา ตัวแทนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัด และศรัทธาสาธุชน

พระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยว่า “กิจกรรมวันนี้เป็นการให้กำลังใจคณะสงฆ์ชายแดนใต้ ครู ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร เพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รวมถึงขอให้พวกเราช่วยดูแลเยาวชนทั้งหญิงและชายเพราะโลกโซเชียลบุกไปถึงห้องนอนแล้ว กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาถือว่าช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดี”

สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี ปัจจุบันจัดเป็น ปีที่ 15 ครั้งที่ 143 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 12 ครั้งที่ 108 จำนวน 301 กองทุน รวม 12 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงิน 60 กว่าล้านบาท

มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวอาหารเเห้งเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแด่พระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ วัดหัวควนธรรมนิคม ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังนำประชาชนชาวไทยพุทธและนักเรียน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยสืบไป

Leave a Reply