เริ่มแล้วโรงเรียนพระ! อบรมเขียนโค้ดประกอบหุ่นยนต์

วันที่ 25 พ.ค.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า อบรมนักเรียนในวันหยุดจำนวน 60 คน ในการเขียนโค้ด และประกอบหุ่นยนต์สมองกลฝังตัวแบบจิ๋ว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนายุค 4G เข้าไปสู่ยุค 5G ที่ทั่วโลกเขากำลังแย่งชิงความเป็นจ้าวอำนาจบาตรใหญ่อย่างอเมริกา กับ จีนในขณะนี้ เราในฐานะมหาอุบล(ไม่ใช่อำนาจ) ต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมการพัฒนากำลังคนของประเทศอย่างไร หรือเมาอยู่กับประชาธิปไตยจอมปลอมเถียงกันไม่จบไม่สิ้นกับนักการเมืองผู้มากไปด้วยกิเลส นั่นคือเสียเวลาทำมาหากินมาก

โรงเรียนศรีแสงธรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำเรื่องของดิจิตอลเข้ามาใส่ลงในหุ่นยนต์ให้เด็กๆ ได้เล่นกัน เพราะรอรัฐจัดสรรมาให้โลกเขาคงไปถึง 6Gไปแล้ว เราทำของเราเองมีอะไรก็ดึงมาใช้ ขอให้ม.อุบลมาช่วยสอนช่วยแนะนำครู และนักเรียนในการต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนรูปแบบของ STEM Education ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพราะมี่นี่คือ#ซิลิคอนวัลเลย์อุบลราชธานี

Leave a Reply