วธ. เตือนประชาชน ใช้สติ ยึดตามหลักคำสอนทางศาสนา

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมการศาสนาว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอขณะทำพิธี ลงนะหน้าทอง ทางสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดกระแสข้อถกเถียงทางสังคมถึงความเหมาะสมอย่างกว้าง ทั้งนี้ กรมการศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า พิธีดังกล่าว ถือเป็นความเชื่อ ไม่เป็นไปตามหลักคำสอนทางศาสนาใด ๆ ทั้งในด้านพิธีกรรม และการท่องบทสวดต่าง ๆ อยากให้ศาสนิกชนยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนา  มีสติในการดำเนินชีวิต  ไม่หลงมัวเมากับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ การจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้คำนึงถึงเหตุและผล ซึ่งกรณีนี้

การทำพิธีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีคนรัก คนเมตตา มีเสน่ห์ เป็นที่หลงใหลของคนทั่วไป  ร่ำรวยโชคลาภเงินทอง เป็นต้น ซึ่งในการกระทำนี้แสดงถึงความเชื่อ  ประชาชนควรดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำวอนทางศาสนาอย่างมี “สติ” คือการอยู่กับปัจจุบัน และรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีสติ ก็จะเกิด ปัญญา สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควร – ไม่ควร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีที่ทำให้ทุกอย่างได้อย่างแน่วแน่มากขึ้น

อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกง หรืออนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ประชาชนควรยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ ซึ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่หลงเชื่อถือกับสิ่งยึดมั่นที่ไม่ใช่หลักคำสอนทางศาสนา

Leave a Reply