กมธ.ศาสนาฯสภาฯคิวแน่น! แก้ปัญหาสำนักสงฆ์โคราช

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ และคณะกรรมาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว ตัวแทนกรมที่ดิน นายนพดล ประวัติวิลัย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา ตัวแทนกรมอุทยาน ตัวแทนกรมป่าไม้ และผู้ร้องเรียน ได้เข้าประชุมและชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน 1) ที่พักสงฆ์เขาโป่งนก ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว 2) ที่พักสงฆ์เขาเขื่อนลั่น ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว 3) วัดถ้ำเขาวง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายนพดล กล่าวว่า จากการประชุมแก้ปัญหาที่พักสงฆ์เขาโป่งนกได้รับการยื่นเอกสารเพื่อขอใช้พื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วจำนวน 2 แปลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถขอใช้พื้นที่ได้ในเร็วๆ นี้ และกรณีวัดถ้ำเขาวง ที่ประชุมได้สรุปให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมป่าไม้ ที่ดินจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา และองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการออกโฉนดต่อไป

ขณะที่ ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่ก่อนที่จะมาเข้าร่วมประชุมแล้ว เห็นถึงความเดือดร้อนของพระภิกษุสงฆ์ในต่างจังหวัด รวมถึงพื้นที่ใช้สอยที่มีจำกัด โดยในอดีตพระสงฆ์กับป่าไม้จะอยู่ด้วยกันได้อย่างดี ที่ไหนมีพระที่นั่นจะมีป่าสมบูรณ์ เพราะพระสงฆ์มีความจำเป็นต้องพึ่งพาป่าในการปฏิบัติธรรม การอนุรักษ์ต้นไม้จึงเป็นวิถีที่พระสงฆ์จะรักษาป่าไปโดยปริยาย สำหรับกรณีเขาโป่งนก ตนเห็นว่าหากได้พื้นที่บนยอดเขาก็จะสามารถเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาได้ สามารถพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีไปในอนาคต สำหรับวัดถ้ำเขาวง ได้มีหนังสือยื่นขอพื้นที่ดินไปที่กรมที่ดินแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2549 จำนวน 20 ไร่ ทั้งนี้ด้วยติดปัญหาจาก 3 ฝ่ายคือ ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และกรมป่าไม้ ตนเห็นว่าก็คุยกันเสียเพื่อหาทางออก จะได้สามารถออกโฉนดได้อย่างถูกต้อง เพราะอย่าลืมเมื่อเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง การพัฒนาก็จะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นพุทธมณฑลเชียงราย ก่อนออกเอกสารสิทธิ์ไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติม แต่พอได้เอกสารสิทธิ์ถูกต้องแล้ว งบประมาณที่มาจากผู้มีจิตศรัทธาต่างหลั่งไหลมาเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทางคณะกรรมาธิการที่ทำงานหนักก็เพื่อให้ทุกส่วนสามารถเดินงานได้ด้วยตนเอง ขอให้ช่วยเหลือกันและมีทางออกร่วมกันที่ถูกต้องประเทศชาติก็จะไปได้ และเราจะได้งานที่เคลื่อนได้ด้วยตนเอง เหมือนเอาถ่านใส่นาฬิกา ที่เหลือเป็นหน้าที่ของนาฬิกาที่มันจะเดินเอง ผลก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีวัดถ้ำเขาวง เป็นวัดที่ก่อตั้งมาก่อนปี พ.ศ.2484 ซึ่งก่อตั้งวัดก่อนที่มี พระราชบัญญัติป่าไม้ ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาในการออกเอกสารสิทธิ์ สำหรับกรณีที่พักสงฆ์เขาเขื่อนลั่น ซึ่งเป็นที่ของกรมธนารักษ์ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ เบื้องต้นกรมราชทัณฑ์ได้ตัดสัดส่วนที่เป็นวัดจำนวน 10 ไร่ ในที่ประชุมเห็นว่าควรตัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมให้เหมาะสมไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน รวมถึงไม่ปิดกั้นทางเดินก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกทั้งกรมราชทัณฑ์มีแผนที่จะทำสกายวอร์คอยู่แล้ว ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดเขื่อนลำตะคอง ที่สวยงาม ทางวัดก็จะได้ผู้แสวงบุญเข้าวัดอีกทั้งตัววัดเองก็จะเป็นที่ทำบุญหลักให้กับกรมราชทัณฑ์ เป็นที่อบรมให้กับผู้ต้องหา โดยเฉพาะเรือนจำคลองไผ่ สิ่งนี้ถือเป็นผลดีกับทุกฝ่าย

Leave a Reply