เชิญร่วมทุนถวายภัตตาหารบุคลากรและนิสิต กับอธิการบดี”มจร”

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 ตามที่พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคปัจจัยเดือนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นต้นทุนถวายภัตตาหารแก่ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มจร นั้น

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ในโอกาสเดือนเกิดจึงได้ถวายทุนถวายภัตตาหารดังกล่าวเดือนละ 500 บาท 12 เดือน จำนวน 6,000 บาท ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกัน โดยมีพระสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี ทั้ง 3 นิกายคือ เถรวาท มหายาน วัชรยาน ร่วมฉันภัตตาหารเช้าเพล จำนวนวันละ 300 รูป ซึ่งมาศึกษาด้านปริยัติและศึกษาด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ดังนั้น บุคคลใดที่ถือโอกาสอันเป็นมงคลของชีวิตมีความประสงค์จะทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในโอกาสต่างๆ ประกอบด้วย โอกาสครบรอบวันเกิด โอกาสครบรอบแต่งงาน โอกาสฉลองความสำเร็จ โอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล โอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศล โอกาสทำบุญมหาสังฆทาน โอกาสอื่นๆ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนอนุโมทนาบุญขอเชิญบริจาคสามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาอุทัย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนภัตตาหารนิสิต เลขที่บัญชี 417-2-459-762 และเมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปหลักฐานเพื่อประกาศอนุโมทนาบุญ ประสานงานบุญ โดย: พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ดร. ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มจร โทร. 0889156532 ดังนั้น ขอบุญทานบารมีในการถวายภัตตาหารในครั้งจงส่งผลให้เกิดสันติสุขตลอดไป

Leave a Reply