เชิญร่วมทุนถวายภัตตาหารบุคลากรและนิสิต กับอธิการบดี”มจร”

623 Views

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 ตามที่พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคปัจจัยเดือนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นต้นทุนถวายภัตตาหารแก่ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต ที่อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มจร นั้น

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ในโอกาสเดือนเกิดจึงได้ถวายทุนถวายภัตตาหารดังกล่าวเดือนละ 500 บาท 12 เดือน จำนวน 6,000 บาท ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกัน โดยมีพระสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี ทั้ง 3 นิกายคือ เถรวาท มหายาน วัชรยาน ร่วมฉันภัตตาหารเช้าเพล จำนวนวันละ 300 รูป ซึ่งมาศึกษาด้านปริยัติและศึกษาด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ดังนั้น บุคคลใดที่ถือโอกาสอันเป็นมงคลของชีวิตมีความประสงค์จะทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในโอกาสต่างๆ ประกอบด้วย โอกาสครบรอบวันเกิด โอกาสครบรอบแต่งงาน โอกาสฉลองความสำเร็จ โอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล โอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศล โอกาสทำบุญมหาสังฆทาน โอกาสอื่นๆ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนอนุโมทนาบุญขอเชิญบริจาคสามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาอุทัย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนภัตตาหารนิสิต เลขที่บัญชี 417-2-459-762 และเมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปหลักฐานเพื่อประกาศอนุโมทนาบุญ ประสานงานบุญ โดย: พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ดร. ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มจร โทร. 0889156532 ดังนั้น ขอบุญทานบารมีในการถวายภัตตาหารในครั้งจงส่งผลให้เกิดสันติสุขตลอดไป

Leave a Reply