อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นำบำเพ็ญจิตภาวนา Online ถวายพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.9”

ภาคีเครือข่าย “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ” พร้อมใจสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา Online ถวายพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 13 ต.ค.2564 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม ฯ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 3 วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และมีเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนภาคีเครือข่ายของวัดที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom และ Facebook Live อย่างพร้อมเพรียง

พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวว่า “การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์และเชิญชวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนจากนี้ไป จะได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.”สำหรับ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งใน 14 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศศาสนา ซึ่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานโครงการฯ และมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน เป็นพื้นที่การเรียนรู้ การพัฒนาจิตใจและปัญญาของสังคม โดยมีพันธกิจ 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นรมณียสถาน 2) การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ 3) การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ 3-5-7-9 (3 พันธกิจ, 5 ส, 7 ขั้นตอนการทำงาน, 9 พื้นที่ภายในวัด) ปัจจุบันมีวัดสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ประมาณ 18,900 กว่าวัด มีการมอบรางวัลให้กับวัดต่าง ๆ ที่เป็นต้นแบบ มีการอบรมเลขานุการแต่ละจังหวัดให้ร่วมติดตามประเมินผล จนนำไปสู่ภาพของความร่วมมือ ร่วมใจระหว่าง วัด ประชาชน และภาครัฐ มีการทำ BiG Cleanning Day ร่วมกัน ขยายไปสู่ชุมชน โรงเรียน อย่างมากมาย จนเรียกได้ว่า เกิดแนวทางสำคัญ คือ การสร้างวัดในใจคน ให้วัดสวยด้วยความสุข

ขอนิมนต์เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom ที่ลิงก์: zoom072.com/monk-zoom-60 หรือเข้ารหัส Meeting id: 998 4407 9059 Passcode: 072 โดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply